Home arrow bedreiging arrow Blokkade door de VS arrow 10 dingen die je moet weten over de blokkade
10 dingen die je moet weten over de blokkade
Friday 04 November 2016
President Barack Obama heeft afgelopen 14 oktober 2016 de blokkade nog beschreven als “verouderd beleid”. Maar gaat Washington erkennen dat de blokkade miljarden dollars aan schade heeft berokkend? Zal de Cubaanse bevolking schadeloos gesteld worden voor deze verliezen?

Gisteren stemde  Algemene Vergadering van de UNO,  voor de 25e keer, over de resolutie van Cuba voor de opheffing van de VS-blokkade waarvan het eiland al vijfenvijftig jaar het slachtoffer is. 191 landen stemden voor de opheffing van de blokkade; geen enkel land stemde tegen. Voor het eerst in de geschiedenis van deze stemmingen onthielden de VS en Israël zich.

Deze uitslag is een zoveelste morele overwinning voor Cuba, "in het voordeel van de ethiek en de gerechtigheid" zoals de Cubaanse kanselier Bruno Rodrigo het in zijn toespraak uitdrukte. Hij noemde de -nog nooit geziene - onthouding door de VS een positieve stap voor de toekomstige bilaterale betrekkingen, maar hij herhaalde dat de blokkade in de praktijk nog altijd enorm op het land weegt en dat er dus dringend concrete maatregelen nodig zijn om hem op te heffen.

Met die uitslag eist de Algemene Vergadering het einde van de blokkade die indruist tegen het internationaal recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

Met deze uitslag in de hand en de erkenning van president Obama (afgelopen 14 oktober 2016) dat de blokkade een “verouderd beleid is dat heeft gefaald de Amerikaanse belangen te dienen” moet Washington tot de conclusie komen dat het de Cubaanse belangen onterecht zwaar heeft geschaad. Dit beleid heeft Cuba miljarden dollars en ontelbare mensenlevens gekost. Zijn de VS nu bereid om de Cubanen schadeloos te stellen?

  1. Wat is de schade voor de VS en voor Cuba?

     

  • Gezondheid: 83 miljoen dollar, 5 miljoen meer dan vorig jaar

  • Voedsel: 606 miljoen dollar, de Cubaanse regering zag zich genoodzaakt de noodzakelijke zaden, kunstmest en vervangende onderdelen voor landbouw- en andere machines buiten de VS te kopen

  • Cultuur: 29 miljoen dollar. De VS zou Cuba ’s belangrijkste leverancier kunnen zijn van grondstoffen, hulpbronnen, gereedschappen en uitrusting voor de vele kunstenaars en artiesten die het eiland rijk is. De Amerikaanse ondernemers missen nu die verkopen door het in stand houden van de blokkade

  • Onderwijs: 1,2 miljoen dollar. Het ministerie van Onderwijs moest nu de benodigde materialen van verder weg halen en de transportkosten gingen navenant omhoog

  • Bouw: 30 miljoen dollar. De belangrijkste verliezen zijn veroorzaakt doordat Amerikaanse ondernemers hun nieuwe technologie niet aan de Cubanen mochten verkopen en de Cubanen die dus van elders moesten halen

  • Biotechnologie: 172 miljoen dollar. De Amerikaanse landbouw bedrijven konden niet profiteren van de vooruitgang geboekt op het terrein van biotechnologie door de Cubanen. De Cubanen konden hun vindingen niet verkopen.

 

2. Illegale bezetting van soeverein territorium.

 

Als de Amerikanen inderdaad “eerlijk” willen zijn waarom wordt de legerbasis bij Guantánamo niet ontruimd en aan de Cubanen overgedragen? In overeenstemming met Internationaal Recht en een van de basiseisen van het Cubaanse volk?

 

Ieder jaar sturen de VS een check voor 4085 dollar als huur voor de marine basis in Guantánamo. Uit principe wordt die check niet geïnd omdat de Cubanen de illegale bezetting van hun nationale territorium niet erkennen.

 

3. Covert actions

 

“We erkennen Cuba ’s soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht en onderkennen dat we het niet eens zijn over een aantal zaken”. “We proberen niet om een ‘regime change’ op Cuba te bewerkstelligen”. Zijn twee zinnen  die vaak voorkomen in de Amerikaanse propaganda. Maar als de VS regering inderdaad deze uitspraken ondersteund waarom worden dan nog steeds de “Democracy Assistance” programma’s uitgevoerd?

Ieder jaar keurt het Amerikaanse congres een budget van 20 miljoen dollar goed om subversieve (covert) acties in Cuba uit te voeren. Van 2009 tot 2016 heeft de Amerikaanse regering 140 miljoen dollar voor dit doel gereserveerd.

Zunzuneo is een voorbeeld, het is een messaging netwerk vergelijkbaar met Twitter dat ogenschijnlijk onschuldige boodschappen stuurt naar de smartphones van de gebruikers. Het doel is om te komen tot een politiek platform onder de Cubaanse jeugd dat er op gericht is de stabiliteit van de Cubaanse democratie te ondermijnen.

Een ander voorbeeld is de zomerscholen die onophoudelijk en zonder tussenkomst of instemming van de Cubaanse autoriteiten worden georganiseerd met het doel leiders voor een opstand te kweken.

4. De ondermijning van Cuba wordt gelijk getrokken met andere vergelijkbare situaties

 

Onlangs heeft Susan Rice, President voor National Security Affairs, aangegeven dat de “democracy assistance” programma’s meer ‘transparant’ en ‘in overeenstemming met situaties in andere vergelijkbare landen’ zullen worden. Wat bedoelt ze daarmee?

De United States Agency for International Development (USAID) heeft een centrale rol gespeeld in de coup tegen Hugo Chaves in 2002. Honderden miljoenen dollars werden naar sympathisanten van de coup gesluisd via organisaties als Freedom House en het International Republican Institute (IRI). In september 2008 heeft de Venezolaanse regering besloten om USAID het land uit te gooien omdat de ontvangers van de hulp niet openbaar gemaakt werden.

Even later, in oktober 2012, hebben ook de Russische autoriteiten USAID het land uitgemikt.  Het Kremlin gaf als reden dat het werk van USAID ‘niet altijd overeen kwam met wat als doel van de organisatie werd opgegeven’. In de praktijk kwam het er op neer dat de organisatie via geld invloed uitoefende op politieke processen op verschillende niveaus en instituten van de samenleving. 

5. De VS houden nog altijd hun illegale radio uitzendingen

 

De VS erkennen in het nieuwste beleid dat “de Cubaanse regering bezwaar blijft maken tegen de uitzendingen van Radio en TV Marti”. Als dat zo is waarom blijven ze dan doorgaan met deze uitzendingen die de bilaterale betrekkingen schaden?

Het Office of Cuba Broadcasting (OCB), verantwoordelijk voor Radio en TV Marti, heeft een jaarlijks budget van 30 miljoen dollar. De organisatie heeft van 2009 tot 2016 194 miljoen ontvangen. Er zijn pogingen gedaan om vanuit een heteluchtballon, via een G1- en EC-130- vliegtuigen en via satelliet en internet uitzendingen te doen.

Radio en TV Marti overtreedt de reglementen van de International Telecommunications Union (ITU) die zeggen dat radio en televisie uitzendingen bedoeld moeten zijn om “een nationale service van hoge kwaliteit binnen de grenzen van het uitzendende land” en korte golf uitzendingen moeten volgens de ITU “vreedzame relaties en internationale samenwerking tussen de volkeren bevorderen”. Het is duidelijk dat de VS zich hier niets van aantrekken.

 

6. Obama benadrukt telkens dat hij de Cubanen wil helpen een betere toekomst voor zichzelf op te bouwen.

 

Waarom neemt hij dan maatregelen die alleen de mensen die in de privé sector werken bevoordelen? Dit kan alleen bedoeld zijn om de bevolking te verdelen. Op dit moment werkt 76% in de staatssector en de rest in privé bedrijven.

7. Officieel mogen Cubaanse medicijnen en biotechnologie  nu verkocht worden in de VS.

 

Wat er vervolgens niet bij verteld wordt is dat bedrijven die dat willen gaan doen niet opgericht mogen worden.

In 2014 heeft Cuba een nieuw medicijn ontwikkelt dat voetzweren als gevolg van diabetes kan voorkomen. Op deze manier hoeven er geen ledematen meer geamputeerd te worden. Deze therapie heeft wereldwijd 230.000 patienten geholpen, is in 21 landen geregistreerd en is de basis voor 30 patenten. Als de VS serieus zouden zijn met het toelaten van Cubaanse medicijnen dan konden de 70.000 amputaties bij Amerikanen per jaar die nu noodzakelijk zijn voorkomen worden.

Cuba is de eerste in de wereld die een medicijn tegen longkanker hebben geregistreerd. Na 20 jaar van klinisch onderzoek zijn de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn bewezen. Het medicijn heeft een positief effect op de behandeling, hogere levensverwachting en een verbeterde levenskwaliteit dan de bestaande medicatie. Productie kosten zijn relatief laag en er zijn geen bekende neveneffecten. Inmiddels zijn er 5000 patiënten wereldwijd mee behandeld. Longkanker is het belangrijkste type in de VS. Toch worden de medicijnen niet toegelaten.

8. Obama erkent dat het Cubaanse model leidt tot meer welvaart

 

In zijn speech van 14 oktober jl. onder het kopje “Strategic Landscape” bevestigd de president dat “Cuba een belangrijke troef heeft in de dynamiek van haar bevolking en een op lange termijn volgehouden overtuiging dat onderwijs en gezondheidszorg sleutelsectoren zijn”. Hiermee bevestigd de Amerikaanse president dat het sociaaleconomische model van Cuba, publieke controle op de productiemiddelen, succes garandeert op deze twee belangrijke gebieden. Het Cubaanse publieke ziektezorg systeem is vergelijkbaar of beter dan in de ontwikkelde westerse landen en het onderwijs budget is sinds 1959 gestegen van 84 miljoen peso naar nu 8,2 miljard peso per jaar.

9. Amerikaanse bedrijven mogen niet investeren in Cuba

 

Met uitzondering van de telecommunicatie sector (zie boven) mogen Amerikaanse bedrijven niet mee profiteren van investeren in de Cubaanse economie. Veel buitenlandse bedrijven zijn al aanwezig op de Cubaanse markt, 52% van hen investeren in de toerismesector, gevolgd door mijnbouw en energie 11%. Andere sectoren zijn landbouw, transport en voedselverwerking. De helft van de bedrijven doet rechtstreeks zaken met Cubaanse bedrijven, de andere helft van de investering loopt via de Internation Economic Association (IEA) in de vorm van joint-ventures, 5% van de investeringen bestaat uit een 100% deelname van buitenlands kapitaal.

10. Na 50 jaar van stilstand wordt er de laatste tijd gesproken van vooruitgang.

 

Is de Amerikaanse administratie van plan haar woorden in daden om te zetten?

 
Volgende >
© 2022 Cubadefend | informatie over socialistisch Cuba
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.